آشنائی با «انقلاب پرولتاریائی» برای خوانندگان جدید

آشنائی با «انقلاب پرولتاریائی» برای خوانندگان جدید

«انقلاب پرولتاریائی»ازسال 2001 انتشارمی­یابد. این جریان می­کوشد با  اتخاذ مواضع انقلابی –  کمونیستی درمبارزات جاری مداخله­گربوده ودرپیوند با مباحث تئوریک وعمل سیاسی، مبارزات اجتماعی را به پیش ببرد. این جریان ادامه دهنده سنت« «پرچم سرخ» که در سال 1963 توسط مارکسیست – لنینیست­های اتریش  پایه­گذاری شده­بود، می­باشد، وازسال 1972 تا 1980 نشریه هفتگی اتریشی« مبارزه طبقاتی» را منتشرمی­نمود.

گروه «انقلاب پرولتاریائی» با حرکت ومتکی به تجارب وآموزش­های نزدیک به 200 سال جنبش انقلابی بین المللی کارگری ونیزمبارزه طبقاتی کنونی دراتریش ودرسطح جهان وظایف خود را تعیین می­کند. کمک ،آگاهی­رسانی وکوشش جهت راهگشائی مبارزات انقلابی طبقه­کارگردراتریش درراًس فعالیت­های آن قراردارد«انقلاب پرولتاریائی» براساس سنت جنبش جهانی انقلابی- کمونیستی مبارزه می­کند. این جریان ازنیم­قرن پیش به اشتباهات حزب کمونیست شوروی برخوردکرده وازسال 1960 مبارزه قاطعی را علیه بروز رویزیونیسم وروی کارآمدن سرمایه­داری دولتی وبوروکراتیک در شوروی آغاز وبه پیش برده است.

دفاع ازخطوط بنیانی مارکسیست- لنینیستی در تئوری وعمل برای انقلاب جهانی درآنزمان منجر به شکل­گیری یک روزنامه واحزاب جدید انقلابی وکمونیست گردید، که خود را با انقلاب فرهنگی چین مائوتسه­دون همسو گردانیده­بودند. گروه« انقلاب پرولتاریائی» بر این اعتقاد است که بدون درنظر گرفتن جوانب مثبت تئوری واقدامات عملی انقلاب فرهنگی چین، تئوری وعمل جنبش کمونیستی – انقلابی نمی­تواند آنطور که باید به خواسته­های مبرم مبارزه طبقاتی انقلابی جواب داده و آنرا تکامل بخشد.

«انقلاب پرولتاریائی» هرساله 4 تا 6 شماره منتشرمی­شود،که دربرگیرنده بیانیه­های تبلیغی وترویجی، موضعگیری نسبت به مسایل سیاسی روز،وانعکاس متن سخنرانی­ها­ درتجمعات اعتراضی، ونیزپژوهش­های علمی وتحلیلی ونیز تزهای احزاب وسازمانهای مهم جنبش کمونیستی جهانی واتریشی است.

« انقلاب پرولتاریائی» ازدولت وسرمایه مستقل بوده وهزینه خودرا تنها از درآمد فروش نشریات وکتب و کسب کمک­های مالی مردمی تامین می­کند. «انقلاب پرولتاریائی» را می­توانید به شکل PDF ازسایت ما(Prolrevol.wordpress.com) چاپ ویا ازآن دیدن کنید.   ( گروه انقلاب پرولتاریائی)

 

هزیته اشتراک،یکساله در داخل 20 یورو(15یورو برای افراد بی­بضاعت) ودرخارج30یورو  می­باشد . لطفا مبلغ ذکر­شده را به آدرس نشریه ویا مستقیما هنگام تبلیغات ویا تظاهرات خیابانی… به ما برسانید.

Advertisements

Über prolrevol

proletarische revolution revolutionär-kommunistische zeitung in österreich
Dieser Beitrag wurde unter persisch (FARSI) veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden / Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden / Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden / Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden / Ändern )

Verbinde mit %s